Temel Değerlerimiz

Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun bir eğitim sistemi uygular,

Mehtap Özer Anaokulu  öğrencisi, öğretmeni, yöneticisiyle öğrenen, öğrendiklerini paylaşan ve sürekli kendini geliştiren okul anlayışını benimser,

Bilgi sorgulayarak öğrenilir ve yaşama uygulanarak geliştirilir düşüncesi ile hareket eder,

Mehtap Özer Anaokulu öğrencisini her yönüyle tanır ve yeteneklerini geliştirmesi için uygun ortam hazırlar.

EN | TR
© 2017 Rake Kids Akademi Tüm hakları saklıdır.