Eğitimlerimiz

İNGİLİZCE

Okul öncesi dönemi çocukların sözel-dilsel zekanın en hızlı geliştiği dönemdir. Bu zaman diliminde öğrendiği dil hemen hemen ana dili kadar iyi olmaktadır.

Okulumuzda haftanın her günü yabancı öğretmen tarafından çocuklarımızın İngilizceyi müzikal, görsel ve dilsel zekalarını kullanarak öğrenmesi sağlanmaktadır.

ROBOTİK KODLAMA

Çocuklarımızın Bilgisayar ekranı kullanılmadan ; Gerekli metaryaller ve oyuncaklar  ile  analitik ve çok boyutlu düşünme becerilerini geliştirmek ve sıralı  düşünme becerisini kazanmalarını sağlıyabilmek için  oynayarak eğlenerek  akıl yürütme, analiz yapma ,görsel ve çok boyutlu düşünme ,sıralı düşünme çalışmaları  yapılmaktadır.

MENTAL ARİTMATİK

Çocuklarımızın düşünsel ve matematiksel becerilerini artıran eğitimlerimizden biri olan mental aritmetik dersleri;

1- Çocuklarda görülen dikkat eksikliğinin giderilmesinde,

2- Beynin sağ ve sol lobunu birlikte çalıştırarak zihnin güçlenmesinde,

3- Dinleme, anlama ve muhakeme becerisinin gelişmesinde son derece etkili olup, çocuğun zeka seviyesi ve özgüvenini artırmaktadır.

MODERN DANS/BALE/FOLKLOR

Dans ve Folklor eğitimi ile çocuklarımıza daha esnek, zarif ve estetik bir duruşu neşeli ve keyifli bir yol ile kazandırır. Dans egzersizleri ile  çocuğumuzda fiziksel gelişme sağladığı gibi çocuğun kendi vücudunu tanımasına yardımcı olur. Çocukların kendini daha mutlu ve iyi hissetmesini sağlar.

DRAMA

Çocuklar için vazgeçilmez bir unsur olan yaratıcı dramanın çıkış noktası “oyunlardan”  yararlanarak yapılan derslerde eğlenceli vakit geçirirken öğrencilerin, kendilerini birçok yönden geliştirme fırsatını yakalamasıdır.
Yaratıcı drama, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracı ve grup etkinliğidir.  Çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar ve tekrar tekrar deneme cesareti kazanır.

AKADEMİK ÇALIŞMA

0-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam , hız ve nitelik açısından en uygun ve verimli olduğu dönemdir.

Okul öncesi dönemde bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazanılmaktadır. Bu dönemde çocuğun kazandığı becerilerden biri de erken akademik becerileridir. Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler okuma-yazma ve matematiksel becerilerini  kapsamaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyaller ile nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim erken akademik becerileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

SANAT ATÖLYELERİ

Bu atölyemiz doğal materyaller ve sanat malzemeleri ile dolu olan bir alandır.

Haftalık etkinlikler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir, çocuklar kil, resim, kolaj, çamur gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

MUTFAK ATÖLYESİ

Mutfakta besin hazırlama çalışmaları çocukların zevk alarak gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarımızdan biridir. Bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde keyifli vakit geçirmenin yanı sıra çocukların fen ile ilgili pek çok kavramı öğrenmesi de sağlanır.

Çocuklar besin hazırlarken karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı , renk ve değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenirler.

MÜZİK VE ORFF

Orff Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bir eğitimdir. Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştiriken ,eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır. Müzikle dans eden, hareket eden, konuşan, müziğe söz giydiren(söz yazan) kısacası müzik aracılığıyla kendini ifade eden çocuk bu esnada aslında müziğin içine yavaş yavaş girmiş ve bir takım kavramları farkında bile olmadan öğrenmeye başlamıştır. Sözün özü her çocuğun birden bir çalgı öğrenmesinden önce orff eğitimi alıp müziği yaşaması son derece önemlidir.

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta ve başarı duygusunu tatmaktadır.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlikler, akademik programımıza paralel olarak yürütülmektedir. Düzenlenecek geziler ve sosyal faaliyetler eğlenirken öğrendiklerini pekiştirme teması üzerine planlanmaktadır.

Sosyal faaliyetler ayrıca çocuklarımızın kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine de olanak sağlaması açısında büyük önem taşımaktadır.

YAZ OKULU

Büyüme, öğrenme ve gelişmenin son derece hızlı olduğu okul öncesi dönem çocukları için yaz okulu önemli bir fırsattır. Yaz okullarında spor aktiviteleri ile desteklenen fiziksel hareket ve oyun okul öncesi dönemdeki çocukların kişilik gelişimine yardımcı olmakta ve onların özel becerilerinin farkına varmalarını sağlamaktadır.

EN | TR
© 2017 Rake Kids Akademi Tüm hakları saklıdır.