Rehberlik Bülteni

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Okul öncesi süreci insan hayatının temelini oluşturur. Aile içerisinde başlayan bu süreç zamanla okul öncesi kurumlarla devam eder. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Bu dönemde çocuğa verilen ya da verilmeyen, eksik bırakılan her şey başta zihin gelişimi olmak üzere tüm gelişim alanlarını etkiler.

Okul öncesi eğitim, çocuğun uzun yıllar sürecek olan eğitim hayatının ve öğrenci kimliğinin başlangıcıdır. Okul öncesi eğitim süreci sadece ilkokula hazırlık olarak değerlendirilmemelidir. Froebel‘ in deyişi ile ‘’Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.’’ Bu süreç çocuğun evden ayrılarak bireyselleşme yolunda ilk adımını attığı ve aynı zamanda gelişiminin tüm yönleriyle desteklendiği bir süreçtir.

Kendi yaşıtları ile aynı sınıfı paylaşan çocuk, geliştirdiği akran ilişkileri ile paylaşmayı, karşılıklı iletişim kurmayı, arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı çatışmalarla baş edebilme becerisini geliştirerek sosyalleşir. Ayrıca sosyal hayatın içindeki kurallar ve sınırlar ile ilgili farkındalık kazanır. Anne babadan ayrı kalabilme ve öz bakım becerilerini karşılayabilme becerilerini geliştiren çocuğun olumlu kimlik gelişimi desteklenmiş olur.

Koşma, zıplama, tırmanma gibi faaliyetler aracığıyla kaba motor becerilerini ve kesme, yapıştırma gibi faaliyetlerle de ince motor becerilerini geliştirme imkanı bulur. Kavram öğrenimi, sınıflama, eşleme, canlandırma gibi faaliyetler ile bilişsel gelişimi desteklenir.

Öğretmeni ve arkadaşları ile kurduğu iletişim sayesinde sosyalleşme sürecinin yanında dil gelişimi de desteklenmiş olur.

Okul öncesi eğitim sürecinde tüm bu kazanımların yanı sıra; gelişimi sürekli gözlenen ve desteklenen çocuklardaki olası gelişimsel problemler için erken tanı ve müdahele imkanı sağlanmış olur.

Yapılan araştırmalar, çocukların gelişim alanlarına uygun, bireysel farklılıkların dikkate alınarak hazırlanan okul öncesi eğitim programlarına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla okul başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Psikolojik Danışman
Berna ANT

EN | TR
© 2017 Rake Kids Akademi Tüm hakları saklıdır.